E-post     Lösenord     Skapa medlemskap  Glömt lösenord? 

Vad är SARU?

 

Bakgrund

Kommer du ihåg Amigan? Det var den kraftfullaste och häftigaste hemmadatorn i 80-talets slut/90-talets början. Men felaktiga beslut från moderbolaget Commodore gjorde att datorn försvann från marknaden i och med bolagets konkurs 1994. Därefter började en mardrömslik berg-och-dalbana mellan hopp och förtvivlan för dem som in i det sista hoppades på en framtid för Amigan efter Commodore. Men någon verklig ljusning skulle dröja fram till 2009 i och med att Hyperion Entertainment fick exklusiv rätt att utveckla AmigaOS vidare. Under denna långa tid hade många hunnit ge upp sin älskade dator.

1993, när Commodore gick mot sin undergång började vissa föreslå att man skulle kringgå problemet med ett kommersiellt och illa marknadsfört AmigaOS genom att med hjälp av "reverse enginering" skapa en open source-version av AmigaOS 3.1. 1995 började vissa entutiaster arbeta på det som skulle kallas AROS. Då betydde det Amiga Replacement Operating System, senare Amiga Research Operating System och sist - för att undvika legala problem med de nya ägarna av orginal-OS:et - AROS Research Operating System.

I början var OS:et skytt som pesten av övriga i den allt krympande Amigavärlden. Men allteftersom AROS utvecklades började fler förstå dess styrka. Idag är det till stor del färdigutvecklat och påminner mycket om AmigaOS 3.1, men har inga kommersiella intressen att ta hänsyn till.

 

SARU

SARU är förkortning för Swedish AROS Usergroup och är Sveriges första exklusiva communty för användare av AROS. Tanken är att SARU ska först och främst samla sveriges AROS-användare under ett paraply, och därefter utvecklas till en riktig rikstäckande förening, i nära samarbete med existerande Amiga-föreningar.

Saru betyder "apa" på japanska, varav valet av en apa som maskot.